Kdy máte nárok na náhradu škody?

Bře - 31
2022

Kdy máte nárok na náhradu škody?

Stali jste se obětí dopravní nehody, nebo jste utrpěli pracovní úraz? Pak možná máte nárok na náhradu škody https://www.poradnaodskodneni.cz. Škodou se rozumí majetková, ale i nemajetková újma. Může to tedy být poškozený automobil, fyzické zranění, nebo třeba psychické následky. Na náhradu škody máte nárok vždy, když nebyla škoda způsobená vaším zaviněním. Jak to ale poznat, a jak vymáhat náhradu škody?

nabourané auto

Dopravní nehoda

V případě, že jste byli účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili, ale byla vám způsobena škoda, máte nárok na náhradu škody. Náhradou škody se v tomto případě rozumí hned několik bodů.

  • Bolestné – odškodnění za fyzickou újmu na zdraví, kterou jste utrpěli při vámi nezapříčiněné dopravní nehodě. Například jste při nárazu ve vozidle utrpěli zranění, byli jste sraženi z kola, a zlomili si nohu, atd. Výše odškodného vám bude vyplacena v závislosti na lékařskému posudku.
  • Trvalé následky – aneb odškodnění v případě, že jste při nehodě utrpěli následky, které nelze nijak léčit, tudíž trvalé.
  • Úmrtí – v případě úmrtí má na odškodné nárok osoba blízká, většinou tedy zákonný manžel, děti, rodiče.
  • Ztráta na výdělku – pokud jste byli nuceni v důsledku nehody nastoupit do pracovní neschopnosti, rovněž když vám po skončení pracovní neschopnosti zdravotní stav nedovolil vykonávat stejnou práci, za niž byste měli stejný výdělek, máte nárok na finanční náhradu, která vám dorovná chybějící příjmy.

obvázané prsty

Pracovní úraz

Náhradu škody za pracovní úraz dostanete v případě, že jste měli v době výkonu práce nehodu, za kterou nenesete vinu, tedy neporušili jste předpisy BOZP, ale stal se vám úraz. Zde máte nárok jak na bolestné, tak na odškodnění za trvalé následky. V případě, že by byl pracovní úraz způsoben nedostatečným zabezpečením, nebo jste nebyli dostatečně proškoleni ohledně bezpečnosti práce, placení odškodného půjde ze strany firmy, tedy vašeho zaměstnavatele. Připravte se na to, že zaměstnavatel se v takovém případě bude snažit hodit vinu na vás, bude chtít podepsat, že jste se nějak provinili, a nedostanete od pojišťovny nic.