Nutnost, ne výhoda

Kvě - 01
2023

Nutnost, ne výhoda

Vzdělání je dnes považováno za základní pilíře každého státu. Problémem však zůstává jeho kvalita. Její snižující se trend může mít za příčinu hned několik faktorů. Jednak se jedná o nechuť zaměstnanců vzdělávacích institutů někoho a něco učit. Když někoho vzděláváme a sami nejsme o pravdivosti a efektu sami přesvědčeni, jak můžeme mladé lidi sami nadchnout.
britannica čtení
Zásadním problém je ale samotná kostra systému, který je již od základů špatný. Celý vzdělávací systém je postaven na pravidlech, že jsou všem studentům pevně zadávány úkoly a jednotlivec je tak nucen postupně a dle norem danou látku vstřebávat. To se však absolutně neshoduje s individualismem. Jelikož poslední trendy jsou zakořeněny v komunistickém režimu jednotlivci nemají šanci.
čaj k poezii
Postupně již začínají vznikat školy a školky, které rozvíjejí potenciál jednotlivce a vnímají různorodé potřeby každého dítěte, tento trend však zatím neprorazil na střední či vysoké školy. Zde jsou pravidla nastavena pořád stejně. I když na vysoké školy by již mělo být studium na každém z nás stále zde vidíme neustálý dohled a postrkování.
Pokud se podíváme na skandinávský vzdělávací systém vidíme zde značný vliv autonomie každého vzdělávacího institutu. To podporuje sílu jednotlivce a nárůst individuality. Ten však zatím na českých školách můžeme hledat marně. Výjimky, které se zde nacházejí jsou většinou soukromého rázu, a tudíž nedosažitelné pro běžně pracující rodiče.
I přes podporu jednotlivce se však tuzemská kvalita nemůže srovnávat s kvalitou světovou. České školy většinou vyučují zastaralé a konzervativní teorie a nedávají tak žádný prostor otázkám a kreativitě. Výsledkem takového vzdělání jsou pak jedinci, kteří nemají ucelený pohled na svět a všechno nové naopak odmítají. Česká ekonomika by ovšem potřebovala inovátory, kteří přijdou s neotřelými metodami a výrobky, které pozvednou naši životní úroveň výš.
zábava na pc
To ale nepůjde beze změny celého systému a nastavení nových a benevolentnějších pravidel. Zatím se Česko stále utápí v pozůstatcích komunistického režimu a pokud tento blok nepřekonáme stále budeme považováni za východní rozvojovou zemi.